دسامبر 16, 2020
گزازش سرقت مسلحانه

گزازش سرقت مسلحانه سرهنگ حسین زاده

امنیت یعنی رهایی از ترس و خطر و احساس ایمنی از هرگونه تهدید است و یکی از مهمترین نیاز‌های جوامع انسانی است. داشتن امنیت در همه […]
جولای 19, 2020
60 راه حل پیشگیری از سرقت

60 راه حل پیشگیری از سرقت

60 راه حل پیشگیری از سرقت چرا سرقت از سایر اماکن اتفاق می‌افتد؟ از عوامل زمینه‌ساز اصلی سرقت اماکن می‌توان به عدم رعایت نکات ایمنی در […]
جولای 7, 2020
تاثیر شرایط زندگی بر جرم سرقت

تاثیر شرایط زندگی بر جرم سرقت

تاثیر شرایط زندگی بر جرم سرقت شرایط زندگی به احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینهای از نظامهای ارزشی و فرهنگی که در […]
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟